Netherlands Consulate General in Hong Kong SAR and Macao SAR, China

Use the residence of the Dutch Consul General to support your (commercial) interests

Do you have Dutch (commercial) interests in Hong Kong? Read all (in Dutch) about this unique possibility to use the residence of the Dutch Consul General to support your (commercial) interests.

Aanbod:
Residentie van de Nederlandse Consul Generaal in Hongkong kan worden ingezet voor iedereen met Nederlandse (commerciële) belangen.

De prestigieuze residentie van de Nederlandse Consul-Generaal in Hongkong SAR geniet veel bekendheid en draagt bij aan de goede reputatie van Nederland in Hongkong.

Een ieder die de residentie wil gebruiken om zijn/haar product te promoten, relaties te ontvangen of op andere wijze Nederlandse belangen wil dienen is in beginsel welkom. Het zal in de meeste gevallen om economische evenementen gaan, maar andere doelstellingen (cultuur bv) is ook mogelijk.

Verzoeken moeten worden gericht aan de Consul Generaal persoonlijk, met opgave van datum, doel, aantal gasten e.d.

Het gebruik van de residentie is gratis, afgezien van een minimale vergoeding voor het huispersoneel. De Consul-Generaal of een van zijn stafleden zal bij het evenement aanwezig zijn.

U moet zelf voor de catering zorgen, alsmede de benodigde apparatuur voor presentaties zoals beamer, projectiescherm, laptop etc.

Cateringbedrijven die eerder op de residentie hebben gewerkt zijn:

  • The Hong Kong Jockey Club
  • Mira hotel
  • Gingers
  • Shamrock

Het staat vrij om met een ander bedrijf te komen.

Voor grotere evenementen (lunch/diner > 20 personen, recepties > 60 personen) dient u behalve het bovengenoemde ook zorg te dragen voor bestek, servies en bediening.

Het is een voorrecht, geen recht. De Consul Generaal kan weigeren, bijvoorbeeld omdat er teveel andere activiteiten zijn of omdat de gevraagde activiteit schade zou kunnen berokkenen aan de reputatie van het CG. Uitgangspunt is redelijkheid.

Het e-mail adres waarheen u uw verzoek kunt sturen is hon-cdp@minbuza.nl.